0601/2 21 42; 0896/787 019

МЦ ОИТ ООД

Ние се грижим за Вашето здраве!

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Специализирана извънболнична медицинска помощ по ортопедия и травматология

За нас

МЦ – ОИТ ООД е център за специализирана извънболнична медицинска помощ по ортопедия и травматология. Нашият екип полага винаги възможно най-добрите грижи за Вас – нашите пациенти.

Услуги

Медицински център – Ортопедия и Травматология извършва: диагностика, подготовка за оперативно лечение на заболявания и травми на опорнодвигателната система, ендопротезиране на тазобедрени стави и др.

Екип

Медицински център – Ортопедия и Травматология разполага с квалифицирани специалисти в областта на травматологията и ортопедията. Нашият екип винаги е бил всеотдаен към пациентите, убедете се сами!

Контакти

МЦ-ОИТ ООД

гр. Търговище, ул. Шипка 4

тел.: 0601/2 21 42; 0896/787019

e-mail: dr.mrusev@abv.bg

web: www.mcoit.com

Медицински център Ортопедия и Травматология - гр. Търговище, ул. Шипка 4